ฉะเชิงเทรา กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4

พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง  นำคณะนายทหารกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 10 จำนวน 14 คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นางสาวเกสร จำปา ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้การต้อนรับ

โดยมีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่นการเลี้ยงกบ การเพาะพันธุ์ปลาดุก และศึกษาดูงานเรื่องดิน ซึ่งเป็นแนวทางสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พันตรีจ่อ คั่น ผู้บังคับกองร้อยขนส่งและสนับสนุน กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้กล่าวว่ารู้สึกประทับใจ และจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นศูนย์ฯ เพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจ และนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ และปีนี้ยังเป็นปีที่ ศูนย์ฯ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 43 ปี อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here