ฉะเชิงเทราเปิด“จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท” หลังได้รับการจัดสรรจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

0

จังหวัดฉะเชิงเทราเปิด“จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท” หลังได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยมีแนวทางการทำจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งตามราคา 80 บาท

ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด  เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากใบเดียวและสลากรวมชุดในราคา 80 บาท โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับจัดสรรจำนวน 20 เล่ม (2,000 ใบ) จำหน่ายสลากด้วยวิธีการขายปลีกให้กับประชาชนโดยตรงในราคา 80 บาท ไม่เกินจำนวน 5 ฉบับต่อคน และประทับตราบนสลากทุกฉบับที่จำหน่ายว่าเป็นสลากตาม ราคา 80 บาท เพื่อไม่ให้เอาสลากออกไปจำหน่ายเกินราคา (ประทับตราว่าจำหน่ายแล้ว)

 ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งจุดจำหน่ายอยู่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า ) ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here