ฉะเชิงเทราเตรียมจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด

1

ที่วัดวีระโชติธรรมาราม  ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง  นายนายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  และพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต)  ประชุมเตรียมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่า ฯ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด  โดยให้องคมนตรี เป็นประธานพิธี  ในวันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดวีระโชติธรรมาราม  ตำบลหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ที่สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0813717894

  โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงฃ

จกสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ โดยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการทุนล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชนพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here