ฉะเชิงเทราเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

0

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.2564  โดยมีนายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พระครูสังฆรักษ์คุณากร ฐานิสฺสโร  ผู้แทนวัดโสธรวรารามวรวิหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการก้าวหน้าการดำเนินการของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ  ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดอย่างเคร่งครัด

  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564   กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-21 พฤศจิกายน 2564  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว เตรียมกิจกรรมที่แปลกใหม่ ทั้งเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด   เน้น 4 ดี  1.สะดวก การเดินทาง การจอดรถสะดวก  2.สะอาด ร่วมกันรักษาความสะอาด  3. ต้องปลอดภัย  ท่องเที่ยวและร่วมงานอย่างปลอดภัย  และ 4.มาเที่ยวงานต้องประทับใจกลับไป

   สำหรับพิธีบวงสรวงและพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเปิดงานขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก  กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16  พฤศจิกายน  เวลา 04.19 น.ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และศาลพระภูมิ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความเป็นสิริมงคล   จากนั้นเวลา 05.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา  บวงสรวงปู่ท้าวมหาพรหม  เวลา 06.09 น. บวงสรวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ และประกอบพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธรตามแบบโบราณประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนาน ประกอบด้วยเครื่องสังเวยชุดใหญ่ ไข่ไก่ต้ม จำนวน119,999   ฟอง 

  สำหรับเส้นทางขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรปีนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง (ช่วงที่ 1) เวลา 07.49 น. จัดขบวนรถแห่หลวงพ่อโสธรองค์จำลอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์และรับสายสิญจน์  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  ตามด้วยรถประดับตกแต่ง  (ช่วงที่ 2) เวลา 16.29 น.เคลื่อน ขบวนวงโยธวาทิต การแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  การแสดงจากภาคเอกชน  ปิดท้ายด้วยขบวนรถหลวงพ่อโสธร สิ้นสุดบริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตลอดเส้นทางที่ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อโสธรผ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันตั้งโต๊ะบูชาถวายเป็นพุทธบูชา

และในส่วนขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2564 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 )  ณ ท่าน้ำวัดโสธรฯ  เวลา 07.00 น. อัญเชิญหลวงพ่อโสธรองค์จำลอง ขึ้นเรือที่ประดับตกแต่งสวยงาม พร้อมขบวนเรือจากทุกอำเภอ และเรือของภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนเรือ เพื่อความยิ่งใหญ่ สมเกียรติ ล่องไปตามลำน้ำมุ่งสู่ปากอ่าวไทย อำเภอบางปะกง จอดเทียบท่าต่างๆ รวมจำนวน 11 ท่า และ วันที่19 พฤศจิกายน 2564  (ขึ้น 15ค่ำ เดือน 12 )  เวลา 06 00 น. ขบวนเรือหลวงพ่อโสธร ออกจากท่าน้ำวัดโสธร ฯ ล่องไปตามลำน้ำ มุ่งไปสู่อำเภอบางคล้าจอดเทียบท่าต่างๆรวมจำนวน 14 ท่า

 จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  ระหว่าง12-21 พฤศจิกายน 2564  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here