ฉะเชิงเทรามอบเกียรติบัตร “โครงการตำบลเข็มแข็ง”ให้อำเภอที่ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน

7

 ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา  มอบเกียรติบัตร “โครงการตำบลเข็มแข็ง”ให้อำเภอที่ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ เร่งสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน

 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการตำบลเข้มแข็ง โดยมีมิติด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   โดยมอบให้อำเภอ11 อำเภอ เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการส่งข่าวที่เกี่ยวข้องการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รวบรวมและเผยแพร่ผ่านทางเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา Pr8Riew

 และในช่วงเดือน กันยายนนี้  มีจำนวนประชาชน กดถูกใจ และมีจำนวนยอดเข้าถึงมากที่สุด จำนวน 3 ลำดับ  ได้แก่ 1. อำเภอบ้านโพธิ์   2. อำเภอบางคล้า และ 3.อำเภอบางปะกง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here