ฉะเชิงเทราจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์

7

ที่วัดกลางราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอบ้านโพธิ์  นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมภายในงานฯ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย เพื่อให้บริการ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยมีลักษณะการทำงานบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ ได้จัดงาน ที่วัดกลางราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตร ทุกสาขา การสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร ณ จุดเดียวในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่ โดยวันนี้เปิดให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกทั่วไป โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเทพราช และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 150 ราย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here