ฉก.ยะลา 12 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอ.เมือง ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ

29

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนรักษาความปลอดภัยเมืองยะลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อป้องกันการสกัดกั้นการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างให้ชุมชนมีความแข็งแรง พี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข โดยได้บูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย (ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง) และกำลังภาคประชาชน ร่วมมือกันปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองยะลา เพื่อที่จะสามารถป้องกัน และทำลายความพยายามของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งจะก่อเหตุในพื้นที่ได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตั้งแต่การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนข่าวสาร จนถึงการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถปฏิบัติได้ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   ได้ให้ข้อพิจารณาและวิธีการในการดูแลความปลอดภัย ในการยกเลิกการจอดรถบริเวณเกาะกลางถนนสิโรรส ภายในเขตเทศบาลนครยะลา 22 ก.พ.63 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ โดยมี พ.ต.ท.ธัญ ศิริขันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา ,พ.ท.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผบ.ฉก.ยะลา 12 ,นายไททัศน์ รัตนี ปลัด หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อ.เมืองยะลา ให้การต้อนรับ

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here