ฉก.ทหารพรานที่ 36 ร่วม ชุมชน ลาดตระเวนสกัดป้องกันไฟป่า หมอกควัน และเฝ้าระวังโควิด – 19

12

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดชุดปฎิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า พร้อมทั้งได้รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของไฟป่า การงดการจุดไฟเผาป่า ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของปฎิบัติการลาดตระเวนป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ของกองทัพภาคที่ 3 

ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  บูรณาการการปฎิบัติร่วมฝ่ายความมั่นคงในการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลาดตระเวนทางน้ำตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำสาละวิน โดยรถจักรยานยนต์ เส้นทางเดินทางบนป่าเขาพื้นที่สูง แนวลำน้ำ พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนออกเดินเท้า และเรือยนต์ล่องตามลำน้ำลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และเฝ้าระวัง การเกิดไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อตรวจหาร่องรอยการเกิดไฟป่า และสกัดกั้นบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางพรมแดนธรรมชาติ

ทั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีตามหลักวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ของกองทัพอากาศและกองทัพบกมาร่วมปฏิบัติการ และจะผลึกกำลังแบ่งโซนเหนือ-ใต้เข้าไปช่วยตรวจตราในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง นำข้อมูลที่ได้มาประกอบกัน กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อปฏิบัติการ ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) สำหรับสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยสำรวจจุดความร้อนจากการเผาไหม้ ในพื้นที่ ภาคเหนือ และบินลาดตระเวนตรวจสอบแนวตะเข็บชายแดนเพื่อการควบคุมแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 และบุคคลลักลอบหลบนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here