ฉก.ทพ.48 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ บูรณาการอำนวยความสะดวกประชาชน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี 2565

5

จุดตรวจบายพาสบ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมด้วย ผู้บังกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี

 สำหรับกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี 2565 เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในการอำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ซึ่งได้จัดตั้งจุดให้บริการ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้แก่ประชาชน รวมทั้งยังมีบริการจุดพักรถ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป – มา ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here