จ.​อุตรดิตถ์​เตรียมความพร้อมรับการมาตรวจราชการ​ของนายกรัฐมนตรี​

0

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม การมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีจุดตรวจราชการจำนวน 3 จุด

ที่เขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจราชการเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำในบึงต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพบปะประชาชน

ที่ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามความก้าวหน้าของการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการเกษตร การส่งเสริม Soft Power เพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งพบปะประชาชน

การอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน และการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนภูดู่ การก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์กับอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านหรือสะพาน ปากนาย พร้อมพบปะประชาชน

โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกตรวจพื้นที่ จำนวน 2 จุดคือที่ ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์และที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here