จ.แม่ฮ่องสอน ระดมกำลังปฏิบัติการพิเศษช่วยชีวิต ทารกแรกเกิด ทางอากาศยาน บุตรของผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง .

19

กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้  พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย .

ผู้ป่วยเป็น ทารกแรกเกิด เพศชาย เป็นบุตรของนางเซโพ ไม่มีชื่อสกุล โดยเป็นผู้หนีภัยการสู้รบ อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเด็กมีภาวะขาดออกซิเจนจากการคลอด โดยอากาศยาน ได้ยกตัวจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงรับผู้ป่วยจาก สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตำบลแม่ตะควน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น เดินทางถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 42 นาที .

ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง.

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์ บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก แหล่งข้อมูล : กรมทหารราบที่ 7

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here