จ.แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามที่อำเภอเมืองแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันจักรี ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณวัดสุพรรณ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ริมถนนสองข้างทางตั้งแต่สะพานมหาโพธิ์ จนถึงบริเวณลานโพธิ์ข้างวัดสุพรรณ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแมต

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลป่าแมต นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ได้กันจัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งนี้ตามที่อำเภอเมืองแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันจักรี ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณวัดสุพรรณ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ริมถนนสองข้างทางตั้งแต่สะพานมหาโพธิ์ จนถึงบริเวณลานโพธิ์ข้างวัดสุพรรณ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ทุกคนมีความสุขในการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here