จ.แพร่ “เดินหน้า” ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ปี 65 ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

5

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่ -แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ ปี65 -เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook 65-การจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3)-การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน -ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข โดยหลังจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จะได้ประสานกับฝ่ายเลขาฯ ศจพ.อ. ให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนครัวเรือนและบันทึกข้อมูลในระบบ ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

การประชุมฯ ดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here