จ.แพร่ “เคาะประตูแก้จน” พัฒนาคนเมืองแพร่”

4

 นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง พร้อมด้วยนางสุชาฎา บุญทิพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง ทีมปฏิบัติการตำบลเตาปูน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสอง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านข่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน จำนวน 8 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย พร้อมนมและไข่ไก่ จำนวน 8 ชุด

การดำเนินกิจกรรมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here