จ.แพร่ อ.สอง ให้ความรู้ ภายใต้โครงการบริการจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บ ลดเผา

5

นายกิติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ” ภายใต้โครงการบริการจัดการเชื้อเพลิง”ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดแพร่. รุ่นที่ 2  ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาแพร่ โดยอุทยานแห่งชาติแม่ยม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ โดยมีผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมฯ ทสจ.แพร่ ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.สะเอียบ ร่วมพิธี  ทั้งนี้โดยมีผู้นำหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสะเอียบพร้อมตัวแทนหมู่บ้านต่าง ๆ หมู่บ้าน ละ 5 คน เข้าร่วมอบรมในครังนี้

นายกิติพัฒน์  กะวัง กล่าวว่า ทางอำเภอสอง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ” ภายใต้โครงการบริการจัดการเชื้อเพลิง” ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดแพร่. รุ่นที่ 2  ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาแพร่ โดยอุทยานแห่งชาติแม่ยม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ โดยมีผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมฯ ทสจ.แพร่ ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.สะเอียบ ร่วมพิธี  ทั้งนี้โดยมีผู้นำหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสะเอียบพร้อมตัวแทนหมู่บ้านต่าง ๆ หมู่บ้าน ละ 5 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here