จ.แพร่ อบต.ห้วยม้า “ห่วงใย” เปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปากในเด็กปฐมวัย

3

 นายสมบัติ มะโนนัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปากในเด็กปฐมวัย  เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการดูแลทำความสะอาด ช่องปากที่ถูกต้อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม  โดยมี นายสายัณ ทนันชัย รองนายก อบต.ห้วยม้า  นายเฉลิมชัย  ทะตัน ประธานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า  คณะกรรมการบริหาร  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ห้วยม้า

นายสมบัติ มะโนนัย กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปากในเด็กปฐมวัย  เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความรู้ในการดูแลทำความสะอาด ช่องปากที่ถูกต้อง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ห้วยม้า

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์  ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here