จ.แพร่ อธิบดีสรรพสามิต “สั่งเชือด” สุราชุมชนบ้านวังลึก พฤติกรรมแอบขนสุราเถื่อน 30 ถุง 660 ลิตร

9

นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ว่าจะมีการลักลอบขนสุราที่ยังไม่ได้ชำระภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน ขากบ้านวังลึก หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ หลังรับแจ้ง นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จึงได้มอบหมายให้ นายณฐพบ อินทร์ปรา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน หัวหน้าสายตรวจที่ 1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยนายเชาวลิต จิตต์จรูญพันธุ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ 1 เข้าดำเนินการสืบสวนฯ จนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดขณะทำการขนสุราที่ยังไม่ได้ชำระภาษี ได้จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางเป็นสุรากลั่นชนิดสุราขาวบรรจุถุงพลาสติก จำนวน 30 ถุง น้ำสุราประมาณ 660 ลิตร

ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาโดยกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เหตุเกิดเนื่องวันที่ 18 มกราคม2565 เวลา 19.50 น. บริเวณถนนซอยทางเข้าฌาปณบ้านวังลึก หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จึงได้นำตัว”ผู้ต้องหา” พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คิดเป็นค่าภาษีสุรา จำนวน 48,264.00บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ กล่าวว่า ในการจับกุมครั้งนี้ซึ่งมีอัตราโทษตามมาตรา 204 แห่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 “จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงสิบห้าเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสีย” และคิดเป็นเงินค่าปรับประมาณ 723,690.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 163 ราย เปรียบเทียบปรับ 160 ราย ส่งฟ้องศาล จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินงานของพนักงานสอบสวน จำนวน 1 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,881,076.41 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ ทางสรรพสามิตพื้นที่แพร่ได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบสุราชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการประกอบสุราชุมชนให้ชำระภาษีตามกฏหมายได้ทำการพูดคุยและแนะนำอย่างต่อเนื่องและขอเตือนว่าผู้ประกอบสุรากลั่นชุมชนที่แอบขนสุราเถื่อน เมื่อเจ้าหน้าที่จับได้โทษและอัตราปรับสูงมาก อย่างเช่นรายนี้ที่บ้านวังลึกสูงถึง 7 แสนบาท หากโรงงานสุรากลั่นชุมชนทำผิดกฏหมายอาจจะจะถูกปิดลงได้ ฉะนั้นขอให้ทำตามกฎหมาย เงินภาษีก็จะได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่รวมทั้งประเทศชาติต่อไปด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here