จ.แพร่ นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านปากพวก เพื่อรับทราบปัญหา

1

ที่เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม  ร่วมประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านปากพวก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.เด่นชัย

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบบ้ด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม มีโอกาสร่วมประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านปากพวก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  เพื่อเป็นการรับทราบอุปสรรคปัญหาของพี่น้องชาวบ้าน และจะได้มีการปรับปรุงให้พี่น้องชาวบ้านมีน้ำประปาใช้สะอาดปลอดภัยด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here