จ.แพร่ นอภ.สูงเม่น “ชวนผู้ใจบุญ” ร่วมสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

4

ตามที่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ได้มีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้อยู่ดีมีสุข และเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีที่อยู่อาศัยที่ถาวร มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยเป้าหมาย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทางอำเภอสูงเม่นจึงได้ระดมทุนจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือร่วมด้วยช่วยกันจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อสร้างบ้าน ให้ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หรือ ชื่อบัญชี “กองทุนสูงเม่นปันสุข” ธนาคารกรุงไทยสาขาสูงเม่น เลขบัญชี 661-2-28423-4 อำเภอสูงเม่นจะได้นำปัจจัยไปสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here