จ.แพร่ ทต.ร้องกวาง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

4

นายวิศวกรณ์ โนรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง

กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในยามภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here