จ.แพร่ ทต.ป่าแมต ร่วมกับ กรมชลประทาน เปิดโครงการ ขุดลอกลำเหมืองชลประทาน คลองซอย 14 เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีน้ำใช้

2

เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต ร่วมกับ กรมชลประทาน เปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองชลประทาน คลองซอย 14 เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูเพาะปลูกข้าว

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต กล่าวว่า พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าแมตในส่วนนี้ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรโดยเฉพาะปลูกข้าวในช่วงนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร จึงร่วมกับ กรมชลประทาน เปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองชลประทาน คลองซอย 14 เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ให้มีน้ำใช้ในฤดูเพาะปลูกข้าว และต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร เทศบาลป่าแมต ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย ทุกปัญหามีทางแก้ น้อมรับพร้อมแก้ไขด้วยความเต็มใจยิ่ง

นางมยุรี  ยาวิชัย ส.อบจ.แพร่ เขต 3 อ.เมืองแพร่ กล่าวว่า ความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแมต ที่ประสบปัญหาในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร จากการติดตามการทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตแล้ว มีความฉับไว ปัญหาหามีทางแก้ ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แบบนี้ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขแน่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here