จ.แพร่ ทต.ช่อแฮ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงาน ให้เป็นจุดเช็คอิน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

3

ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยการนำของนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ  พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกอง ร่วม กิจกรรมปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงาน(หลังเดิม)ถนนช่อแฮ ให้เป็นจุดเช็คอิน เพื่อต้อนรับแขกแก้วมาเยือน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากอำเภอเมืองแพร่ ให้เป็นสถานที่ต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯตานโยบาย”จังหวัดสะอาด” ซึ่งการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ  กล่าวว่า การปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงาน(หลังเดิม)ถนนช่อแฮ ให้เป็นจุดเช็คอิน เพื่อต้อนรับแขกแก้วมาเยือน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากอำเภอเมืองแพร่ ฯตานนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ซึ่งการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงานเทศบาลตำบลช่อแฮทุกงาน ทุกกอง เริ่มจากหาจุดตั้งซุ้มที่เหมาะสมจากงาน กองคลัง / ทำขายึด ขนย้ายโครงเหล็กจากงานกองช่าง/ปลูกต้นไม้ ปรับแต่งจากทีมงานสำนักปลัดเทศบาล/ทำความสะอาด ทาสีและช่วยออกแรงงานหนัก ๆ จากงานป้องกันฯ /ช่วยปรับแต่งดูความเหมาะสมจากทีมงาน Aom’s Flowers &ประธานสภาฯ/ดูแลรดน้ำ จากกองสาธารณสุขฯ และกำลังใจจากคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกสภาฯ

และขอขอบคุณทุกพลังแรงกายที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกพลังแรงใจที่มอบให้ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะงานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันฯจากต้นจนจบกระบวนงาน สามัคคี คือพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอ

ภาพ-ข่าว ธีรพวษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here