จ.แพร่ ชาวบ้านค้างใจ “แสนดีใจ” หลังองค์กร หน่วยงานร่วมพิธีกรรม “ดำหัวฆ้องกบ”ชาวบ้านจะสืบสานประเพณีอยู่กับชุมชน

8

ตามที่ “ชาวบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้สืบสานประเพณีบรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงยาวนาน ไม่มีการบันทึกแต่อย่างใด เพียงแต่ มีพิธีกรรมมาตลอด คือ “ดำหัวฆ้องกบ”  สำหรับในปีนี้ ชาวบ้านค้างใจ หมู่ 7 ฯ ทำพีธี สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น ปลัดอำเภอวังชิ้น และ ส.ส.ตั้ม” กฤติเดช สันติวชิระกุล สส.แพร่ และอีกหลายหน่วยงานที่มาน่วมพิธี

โดยมี นายวินัย หล้ามา ที่ชาวบ้า เรียกว่า “เก้าผี” พร้อมผู้สูงอายุชายหญิง เป็นผู้นำในการทำพิธี “ดำหัวฆ้องกบ” เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ยังคงไว้กับชุมชนให้สืบไป เป็นการร่วมพลังความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงบ้านค้างใจ มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพิธีกรรมของหมู่บ้าน  ซึ่งฆ้องกบ หรือ กลองมโหระทึก เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคต้นประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,000-3,000  ปี

นายวินัย หล้ามา “ลุงวินัย” ที่ชาวบ้าน เรียกว่า “เก้าผี” บอกว่า  ประเพณี “ดำหัวฆ้องกบ”  ถ้าใครได้ตีฆ้องกบแล้วชื่อดังก้องไกลในทางที่ดีงามด้วย ชาวบ้านค้างใจ มีความเชื่อและได้สืบทอดกันมาตั้งรุ่นปู่รุ่นย่า เป็นความเชื่อว่า หากทำพิธีแล้ว จะทำให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยง มีความอยู่ดี มีความสุข จะไม่เจ็บป่วยไข้ มีการเล่ากันมาในสมัยแต่ก่อน สมัยปู่หย่า มักจะเจ็บป่วยไข้ จึงมีการ “ดำหัวฆ้องกบ”  การเจ็บป่วยก็ไม่มี จึงทำสืบต่อกันมาตามยุคตามสมัย และให้มีการสืบทอดต่อไป

นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเหลือง ประธานศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ หมู่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ บอกว่า ในฐานะตัวแทนชาวบ้านมีความภาคภูมิใจ ที่เกิดเป็นกะเหรี่ยง และได้สืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษจะรักษาสืบทอดประเพณีให้อยู่กับพี่น้องชาวบ้านค้างใจต่อไป และถ้าใครได้ตีฆ้องกบแล้วชื่อดังก้องไกลในทางที่ดีงามด้วย ชาวบ้านค้างใจ และมีตัวแทนของเยาวชนของหมู่บ้านมาร่วมพิธี เพื่อเป็นการสืบสานพิธีกรรม “ดำหัวฆ้องกบ” ให้ประเพณีอยู่กับชุมชนตลอดไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here