จ.แพร่ จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา สร้างสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพ และวิถีวัฒนธรรม

3

ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา ผาทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และนักกีฬา ชาวไทยภูเขาจาก 4 อำเภอ คืออำเภอสอง,ร้องกวาง, ลองและวังชิ้น โดยมีนางกัญญารัตน์ ท่วงไธสงค์ รักษาราชการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างโอกาส ให้ชาวไทยภูเขาในจังหวัดแพร่ได้มีการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะด้านการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมถึงยังเป็นการ สืบสานกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาและยังเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ สร้างน้ำใจนักกีฬาร่วมกัน โดยมีการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภทชนิดกีฬาหลักๆได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาพื้นบ้าน กีฬาเปตอง วันนี้มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วม ประมาณ 400 คน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here