จ. แพร่ “คัดสรร” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 “รอบคัดเลือก”

4

ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักวานพัฒนาการจังหวัดแพร่ จัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก

โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ประธานกพสจ.แพร่ และ ประธานชมรมผู้นำอช.จ.แพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

ในการนี้ ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 4 ประเภทได้แก่

1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง

3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด

โดยภายหลังจากการคัดเลือกฯ ในรอบดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อพิจารณาคัดสรรในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here