จ.เชียงใหม่ ประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (มีคลิป)

7

นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธาน และร่วม ในโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการต้นแบบนี้อย่างจริงจัง ทุกท่านที่เข้าร่วมได้ให้ความสำคัญกับการจัดการงบประมาณประจำปี 2563 แบบใหม่ โดยนำ ERP Software ของภาครัฐ   เข้ามาเครื่องมือในจัดทำและบริหารงบประมาณต้นแบบ ซึ่งจะสามารถวัดผลสำริดได้ในทุกขั้นตอน นับเป็นมิติใหม่ของการบริหารงบประมาณของส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ การบริหารส่วนกลาง 4.0 ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

ภาพ-ขาว  ปชส.จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here