จ.อุทัยเตรียมงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งพร้อมชมดอกลิลลี่แปลงไม้บาน

18

ผู้ว่าอุทัย ฯ แถลงข่าววันมรดกโลกห้วยขาแข้งพร้อมชมดอกลิลลี่แปลงไม้บานสะพรั่งรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ชายป่าห้วยขาแข้ง นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งประจำปี 2562  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่- ห้วยขาแข้ง  ซึ่งเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบชีววิทยา และ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อ เป็นการระลึกเกียรติภูมิ  และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  และ เอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและร่วมภาคภูมิใจในมรดกทางธรรมชาติ  ซึ่งวันที่  1 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวิ่งเพื่อน้องรักผืนป่าห้วยขาแข้ง  กิจกรรมการแสดงรายการประกวดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สิ่งดีๆวิถีวิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากส่วนราชการอำเภอ โดยเริ่มการประกวดในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562  วันที่ 8 ธันวาคม  2562 กิจกรรมปั้นเสือพิชิตดอยช่วงเย็นชมการแสดงดนตรีแนวคันทรี่  ในงานคาวบอยคาวบอยไนท์ และ แสดงและดนตรีเพื่อชีวิตหลวงไก่และบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่วันที่ 9 ธันวาคมขบวนแห่รณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านไร่จำนวน 14 ขบวนการแสดงดนตรีพื้นป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งศิลปินเพื่อชีวิตวงสลักพระสุรชัยจันทิมาธร หงา คาราวาน พร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ในการพัฒนาพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมามากกว่าปีที่แล้วในช่วงปีใหม่  โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับดอกลิลลี่  และแปลกไม้ ไว้ให้นักท่องเซลฟี่  อย่างมีความสุข บริเวณหน้าสภาตำบลแก่นมะกรูด อนุสาวรีย์สืบนาคะเสถียร

นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here