จ.อุทัยธานี ผลิตหน้ากากแบบผ้าแจกประชาชนจำนวน 328,264 คน ทั้งจังหวัด

4

 ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมีนาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง   ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้บูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี อพม.ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครองกำนันผู้ใหญ่/กศน/แรงงานกลุ่มสตรี และฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชน ทั้งหมด 8 อำเภอ กลุ่มOTOP ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการร่วมกันโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ กิจกรมมีการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การเผยแผ่ความรู้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  ๒๐๐ คน เพื่อให้ประชาชนชน ชาวจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 328,264 คน มีหน้ากากอนามัยใช้เพียงพอ ไม่ง้อ ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหน้ากากอนามัยใช้ทุกวัน วันละ 1 ชุด ราคาชุดละ 2.50 บาท

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here