จ.หนองคาย จัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตร ริมโขง ใส่บาตร ริมโขง

23

บริเวณหน้าร้านตลาดท่าเรือ ริมโขงหนองคาย เขตเทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย โดยนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อม นายกเหล่ากาชาด  เทศบาลเมืองหนองคาย หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมเวียตนาม และชุมชนตลาดท่าเสด็จ

จัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตร ริมโขง โดยมี พระราชรัตนาลงกรณ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  นำพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ออกรับบิณฑบาตร จำนวน 40 รูป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย:

ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here