จ.สกลนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

6

ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหนองสามขา ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยได้รับมอบโค-กระบือ เพศเมียจำนวน 60 ตัว จากการโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต

จากนั้นนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 โดยได้ปล่อยแถวขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน และออกหน่วยบริการสุขภาพปศุสัตว์ หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เล็ก ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข-แมว และการผ่าตัดทำหมัน พร้อมให้ความรู้ด้านจัดการอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การตลาดและการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการควบคุมโรคสัตว์ แก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 300,000 ตัว ที่หนองสามขา ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า เพื่อเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ รักษาความสมดุลตามธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่.

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here