จ.ยโสธรเตือนประชาชนระวังน้ำล้นตลิ่งจากพายุฮีโกส

1

เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนยโสธร-พนมไพร ที่กั้นแม่น้ำชี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ทำการยกบานประตูระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมยกสูง 55 เซนติเมตร เพิ่มเป็น 75 เซนติเมตร ทั้ง 8 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำชีจากตอนเหนือเขื่อนเร่งระบายลงสู่ใต้เขื่อน

เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือ  ที่ไหลลงมาจาก เทือกเขาภูพาน ไหลลงลำน้ำยัง ผ่านอำเภอนาคู อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนไหลทะลักมาตามลำน้ำยังเข้า อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ไหลมาสมทบปริมาณน้ำแม่น้ำชี ช่วงตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร บวกกับปริมาณน้ำชีที่ไหลมาจาก จังหวัดชัยถูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้หนุนสูงอย่างต่อเนื่องมาสองสามวันแล้ว

ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนยโสธร-พนมไพร อยู่ที่ระดับ 123.89 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนท้ายเขื่อนอยู่ที่ 121.44 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง เพิ่มขึ้น 89 เซนติเมตร ความจุเขื่อนกักเก็บ 10.98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56.423 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 363.99 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณ 31.448 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่สภาพอากาศทั่วไปยโสธร วันนี้ ยังมีฝนตกทั่วไป

ภาพ-ข่าว ประกาศ ศรีสมบูรณ์ /เกียรติศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ จ.ยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here