จ.พัทลุง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

3

นายแพทย์ไพศาล  เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับมอบอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์พระราชทาน หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น  หน้ากากเลนส์ใส 120 ชิ้น  และ COVER ALL  จำนวน 50  ชิ้น หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการ แลดูรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด  – 19 ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจะมอบอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์พระราชทานดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงทั้ง 11 โรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ใช้งานในการแลดูรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด  – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้   ขณะเดียวกันทางจังหวัดพัทลุง เร่งจัดชุดธารน้ำใจฯสภาชาดไทย จำนวน 2,159 ชุดโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ช. 402 ค่ายอภัยอภิรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดพัทลุง เพื่อนำแจกจ่ายให้กับปะชาชนผู้กักกันตนเองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และประชาชนที่มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดทั้งจำนวน 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำเภอแต่ละอำเภอรับมอบชุดธารน้ำใจฯสภากาดชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here