จ.พัทลุง ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 3 รายรวมสะสม 4 ราย

2

นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายแพทย์ไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แถลงข่าวหลังมีรายงานยืนยันกระทรวงสาธารณสุขรายงาน จากการส่งผลตรวจเชื้อพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 3 ราย เป็นชาวอำเภอควนขนุน 2 ราย ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยจากต่างจังหวัด และชาวอำเภอปากพะยูน 1 รายกลับจากต่างประเทศอินเดียในการปฏิบัติศานกิจ รวมสะสมผู้ป่วยเชื้อโรคโควิด – 19 จำนวน 4 ราย  รักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 3 ราย และผู้ป่วยรายเดิม อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ในโรงพยาบาลพัทลุง โดยผู้ป่วยใหม่นี้ทุกคนมีอาการในทางที่ดีคาดว่าทั้งผู้ป่วยรายแรกและผู้ป่วยรายใหม่ คาดว่าจะหายจาการติดเชื้อในสัปดาห์  ทีมเฝ้าป้องกันโรคระบาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้เร่งทำการสืบสวนโรค โดยเฉพาะการเดินทางไปตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  เพื่อทำการพ่นฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณบ้านพักของผู้ป่วยและทำการกักตัวประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะครอบครัว ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ส่วนตั้งจุดการคัดกรองวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ก่อนเข้าพื้นที่ตัวเมืองพัทลุง และอำเภอต่างนั้น ได้ตั้งจุดตรวจเข้มตลอดทั้งวัน

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here