จ.พังงา ศาลเจ้าในจังหวัดพังงายกเสาโก้เต้งเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 64

6

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีปิดทองและยกเสาโกเต้งของศาลเจ้าบุ้นเถ้าก๋ง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา  เป็นสัญญานที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นในเทศกาลถือศีล กินผัก งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดตลอดทั้ง 9 วัน โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการศาลเจ้า และประชาชน เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ประเพณีถือศีลกินผักของปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -14 ตุลาคม 2564 และอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ได้กำหนดมาตรการให้ศาลเจ้าทุกแห่งได้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงาน เช่น ไม่ให้ประชาชนเข้ารับประทานอาหารในโรงทาน อนุญาตเฉพาะให้นำอาหารไปรับประทานที่อื่นเท่านั้น

ยกเว้นผู้ประกอบอาหารหรือผู้ปรุงอาหารสามารถรับประทานได้ ศาลเจ้าทุกแห่งต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานรวมถึงผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อลดความแออัด งดการแสดงอภินิหารของม้าทรง พิธีกรรมหรือพิธีการทุกประเภทงอให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น ม้าทรงหรือพี่เลี้ยงหรือคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีการตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่กำหนด และประชาชนผู้ร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิค 19

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here