จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

1

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

เพื่อพิจารณากรณีความคืบหน้าผลการดำเนินคดีในพื้นที่ อบต.ท้ายเหมือง, กรณีประชาชนได้ร้องว่าไม่สามารถก่อสร้างอาคารในพื้นที่ได้ เพราะเข้าลักษณะของอาคารและที่ว่างภายนอกอาคาร ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฯลฯ, และพิจารณากรณีขอถอนอุทธรณ์ของภาคเอกชนในพื้นที่ อบต.เกาะยาวน้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here