จ.พังงาทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองก่อนเปิดงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัด

7

จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพังงาก่อนเปิดงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) โดยได้เริ่มบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงาด้วยพิธีพราหมณ์เป็นที่แรก รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะในเขตอำเภอเมืองพังงา คือ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลพ่อตาเขาช้าง หลวงปู่ทวดหน้าวัดประพาสประจิมเขต ศาลพระภูมิกับศาลตายายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่า และศาลพระภูมิหน้าศาลาเขาช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล

จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้จัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดพังงาจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here