จ.ปทุมธานี มทร.ธัญญ จัดงานพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตสมุนไพร (มีคลิป)

2

วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร โดยมีผู้แทนจาก 6 จังหวัดเข้าร่วม เพื่อเป็น การพัฒนาทางด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยได้ทำการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดที่เข้าร่วมอีก 5 จังหวัด โดยการนำส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด มาคิดค้นนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าทางการค้า สร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งเสริมผลงานวิจัย สู่อาชีพ สร้างรายได้ที่สูงขึ้น

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here