จ.บุรีรัมย์ สานใต้ศึกษาดูงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ (มีคลิป)

8

นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ให้หัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์นำคณะข้าราชการปกครอง ไปศึกษาดูงาน ที่ อุทยานแห่งชาติราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมศึกษาพระราชประวัติกษัตริย์ไทย ศึกษาดูงานวัดห้วยมงคล และกระโดดหอความสูง 32 เมตร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ให้แบบตัวอย่างจากการไปดูงาน มาพัฒนาต่อยอดให้อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มั่นคงและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

ภาพข่าว สญชัย คล้ายแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here