จ.นราธิวาสจัดแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย (มีคลิป)

2

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2562  โดยมีดาโต๊ะ มูฮัมหมัดดีน บิน กือตาปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง จังหวัดนราธิวาสถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และทางวัฒนธรรม ซึ่งต่างประเทศและจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ให้ความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัส และท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้ความชื่นชมและกล่าวถึงมาก คือ คนไทยเป็นคนที่น่ารักและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีรอยยิ้มที่สดใสน่ารัก โดยการจัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซียในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมเทศกาลและกิจกรรมตามภูมิวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และยังสร้างความเชื่อมั่นด้าน การท่องเที่ยว เพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว     ในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

 ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here