จ.นนทบุรีจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2565

16

ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีได้จัดขึ้น

สำหรับในปีนี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนดังกล่าว ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในเขตจังหวัดนนทบุรี ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 103 ทุน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงความสามารถจำเป็นเฉพาะบุคคล

โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here