จ.นครสวรรค์ เสียงประชาชนที่ต้องการให้เกิดการสัมปทานหิน (มีคลิป)

9

 นายบุญเรือง ทองทิพย์ และชาวบ้านเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า  เรื่องการขอสัมปทานของ บริษัท 347 ดีเวลอปเปอร์ จํากัด เพื่อขอทำเหมือง เพื่อทําปูนขาวและเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นายบุญเรือง ได้เปิดเผยว่า อยากให้มีการขอสัมปทาน เพื่อทําปูนขาวและเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยชาวบ้านหรือคนในหมู่บ้านก็มีงานทำและในส่วนของการขอสัมปทานเพื่อระเบิดหินนั้น ก่อนหน้านั้นได้มีการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นไป 1 ครั้งแล้วใน วันที่ 19ธันวาคม พ.ศ. 2561เวลา 07.30-12.00น. ณ ศาลาวัดพุหว้า หมูที่ 3 ตำบลเขากะลา อำเภอพยหุะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านมา โดยมีทั้งเสียงค้านการทำสัมปทานในครั้งนี้และเสียงสนับสนุน    นายบุญเรืองและชาวบ้านได้เปิดเผยว่าเหตุที่การค้านก็เพราะเกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างการขอสัมปทานแล้วจะตั้งโรงงานผลิตปูนขาวแล้วจะทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว โดย   นายบุญเรืองและชาวบ้านโดยนายบุญเรืองเคยได้พูดคุยกับคนของทาง บริษัท 347 ดีเวลอปเปอร์ จํากัด มาแล้วและได้คำตอบว่า ทางบริษัท 347 ดีเวลอปเปอร์ จํากัด นั้นได้ขอสัมปทานเพื่อ ทำการระเบิดหิน แต่ไม่ได้มีการจะสร้างโรงงาน ผลิตปูนขาวแต่อย่างไร และหลังจากระเบิดแล้วก็จะขนไปยังโรโม่หินใกล้เคียง ด้าน บริษัท 347 ดีเวลอปเปอร์ จํากัด โดยวิธีเหมืองเปิด โดยวิธีเหมืองเปิด ในลักษณะคือจะเป็นขั้นบันได ด้วยการใช้เครื่องจักรกลหนักและระเบิดเขา หน้า เหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันได ซึ่งแต่ละขั้นมีความสูงไมเกิน 10 เมตร และมี ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทั้งนี้จะรักษาให้มีความลาดเอียงทั้งหมดของหนเหมือง ไม่เกิน45 องศา และยังคงมีการป้องกันฝุ่นที่ฟุ้งกระจายโดยการไมมีการใช้น้ำในการผลิตแร่ แต่จะใช้น้ำในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ เกิดจากกิจกรรมการทําเหมือง โดยใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำ ตามบริเวณต่างๆ ในพื้นที่โครงการ อีกทั้งทาง บริษัทยังคิดจะจัดตั้งกองทุนรอบเหมืองตามกฎหมายในหมู่บ้านในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกผลกระทบ เป็นจำนวนเงิน 5 แสนบาทอีกด้วย นี่คือคำตอบของ บริษัท 347 ดีเวลอปเปอร์ จํากัด ที่ชาวบ้านได้รับคำตอบ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีการคัดค้านกันอยู่ ซึ่งอีกฝ่ายต้องการให้หยุดการขอสัมปทานไว้

ภาพ-ข่าว นันทศักดิ์ วัฒนพานิช จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here