จ.นครสวรรค์ พบปรงตากฟ้า@ตาคลี (มีคลิป)

38

สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ผู้สื่อข่าวอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเดินทางไปกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้  พร้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเขารอยเสือเพื่อลงพื้นที่สำรวจและศึกษาปรงตากฟ้า ซึ่งเป็นปรงชนิดใหม่ของโลกและอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ของโลก และมีรายงานการพบในประเทศไทยขณะนี้คือพบที่อำเภอตากฟ้า ซึ่งการขึ้นไปสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจอย่างละเอียด และเพื่อสืบสานการอนุรักษ์ปรงตากฟ้าผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านเป็นองค์ประธานโครงการฯ รวมทั้งให้ชาวตาคลีควรช่วยกันอนุรักษ์สมบัติของเราและสมบัติของโลกให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบต่อไป หากใครมีข้อมูลเพื่อต่อยอดในเรื่องนี้ โพสได้ครับ

ภาพ-ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here