จ.นครสวรรค์ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในพื้นที่อ.ตาคลี

6

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่่ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี เพื่อ พบผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป ต่อจากนั้นประธานพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบุทนและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นเงินสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 1.000 บาท บาท และมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง 20 ราย ๆ ละ 2.000 บาท มอบถุงธานน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 150 ชุด พร้อมให้นโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here