จ.นครสวรรค์ กองบิน 4 ตาคลี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชาทาน 904 วปร. (มีคลิป)

1

นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ  ผู้บังคับการกองบิน 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562   กองบิน 4ได้จัดให้มีการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำ ณ บริเวณช่องทาง กองบิน 4 (จ.๓) ฝั่งบ้านพักและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว  กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในอำเภอตาคลี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 4 ข้าราชการและทหารกองประจำการ กองบิน 4  พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา   ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here