จ.ตาก อบต.รวมไทยฯจัดงานโครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่

6

นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน เปิดงาน โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ ณ. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดงานประเพณีกินข้าวใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวม้งเข้าร่วมงานจำนวนมาก มีการแสดงของหนุ่มสาวชาวม้งในชุด “หนุ่มชาวดอย สาวพื้นราบ” เป็นการเต้นในลีลาที่อ่อนช้อย บางจังหวะสนุกสนาน ซึ่งการแสดงนี้จำลองมาจากหนุ่มสาวชาวม้งไปเกี่ยวข้าวและมีการเกี้ยวพาราสีตามประสาหนุ่มสาวโสด ดูแล้วเพลิดเพลินตาเป็นอย่างยิ่ง  

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการหุงข้าวใหม่โดยต้องนำข้าวเปลือกมาคั่วให้หอมก่อนจะนำไปตำเพื่อจะเอาข้าวสารมาหุง รวมทั้งการประกอบอาหารแบบโบราณคือการต้มหมูใส่ผักกาด หรือไก่ ใส่ผักสมุนไพรเป็นต้น จากนั้นนำมาเสิร์ฟแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน ซึ่งการกินข้าวใหม่ม้งจะมีการดื่มน้ำข้าวบ้างก็ดื่มสุราที่ใส่บนเขาวัวเป็นการแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ ก่อนจบงาน

นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายก อบต.รวมไทยพัฒนา กล่าวว่า ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ถือว่าข้าวคือ อาหารหลักในการดำรงชีวิต เกือบทุกครอบครัวจะปลูกข้าวตามดอย เรียกว่าข้าวไร่  ในทุกปีก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งฉาง จะมีการเกี่ยวข้าวประกอบพิธี”กินข้าวไหม้” ที่มีรสชาดอร่อยและได้คุณค่าทางอาหารเพื่อรับประทานกันทุกบ้าน เรียกว่า “ข้าวใหม่” ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อรับประทานเป็นประจำทุกปี ทุกครัวเรือน และมีประเพณีที่ปฏิบัติควบคู่กับการทำข้าวใหม่คือ ประเพณีกินข้าวใหม่ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาและประเพณีหนึ่งของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และเป็นสิริมงคลว่าในปีต่อๆไป จะมีผลผลิตงอกงาม มีข้าวเต็มยุ้งฉางเพียงพอในการรับประทานได้ตลอดปี  

ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำข้าวใหม่ และสืบสานเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับประชาชน องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ได้รู้จักการทำข้าวใหม่ และร่วมกันสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่อย่างแพร่หลาย  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนชาวม้งที่อาศัยอยู่หนาแน่น จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และสืบสานประเพณี กินข้าวใหม่ขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนในตำบลรวมไทยพัฒนาและชุมชนอื่นๆมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและเผยแพร่ประเพณีดังกล่าวต่อไป

ภาพ-ข่าว ชวลิต สจ.มอไซด์ จ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here