จ.ตาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ปลูกหญ้าแฝก ใน โคกหนองนา บานาน่าโมเดลฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

1

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3)

โดยดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ โคกหนองนา บานาน่าโมเดล เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการพังทลายของดิน เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพ-ข่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here