จ.ตาก ทหารพราน 35 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวซื้อผลผลิต ลดผลกระทบโควิด-19

4

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลทหารจิตอาสา พระราชทาน รับซื้อลำไยจากสวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่  จำนวน 3,500 กิโลกรัม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวน และ ได้ปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  สานต่อโครงการ  “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

 ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และได้ช่วยเหลือเก็บเกี่ยวผลผลิต (ลำไย) จากต้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงาน ให้กับเกษตรกรอีกด้วย ณ สวนสันต์สรร บ้านหัวกระโหลก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่สวนของกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำแนวชายแดนของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

ทั้งนี้ผลลำไยที่ได้รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกร ได้นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน เพื่อนำไปเป็นอาหารเสริม ปรุงอาหารเมนูต่างๆ สำหรับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเพื่อให้กำลังพลได้รับประทาน ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่  และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

ภาพ-ข่าว กองทัพบกจ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here