จ.ฉะเชิงเทรา MOU บริษัท เอกชน เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยเมืองสมาร์ทซิตี้ร่วมกัน

4

สำนักงานพาณิชย์เกาหลีใต้ประเทศไทยได้จัดงาน Thailand Korea Smart City Day โดยมีบริษัทเกาหลีใต้ชั้นนำด้านเทคโนโลยีมาร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเสนอศักยภาพด้านต่างๆ ในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เนื่องจากรัฐบาล ได้เลือกจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และจังหวัดได้จัดทำแผนแม่บทเมืองสมาร์ทซิตี้ โดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับผู้แทน บริษัท ไซเบอร์แทรคซ์ จำกัด และผู้แทน บริษัท WKIT  เกาหลีใต้

นายบรรเจิด  รัชตพัฒนากุล CEO บริษัท ไซเบอร์แทรคซ์ จำกัด ได้กล่าวว่า หลังจากลงนามความร่วมมือแล้วทางบริษัทจะได้ร่วมกับบริษัท WKIT  เกาหลีใต้ นำเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันบุคคลไม่พึงประสงค์ นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไปใช้งานอย่างผิดกฎหมาย และการอ่านป้ายทะเบียนรถ การจดจำใบหน้า เพื่อสนับสนุนการเป็นเมือง Smart mobility และ Smart Living ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

ทั้งนี้ แผนแม่บทเมือง Smart City จังหวัดฉะเชิงเทราได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) นอกจากความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับเกาหลีใต้แล้ว ในอนาคตจะมีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเมืองสมาร์ทซิตี้อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here