จ.ฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

2

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก   เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2565  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

  โดยการประชุม มีการเตรียมความพร้อมจัดทำรายละเอียดแผนงาน ในการนำเสนอผลงาน เพื่อรายงานให้รองนายกรัฐมนตรีทราบ และสำหรับร่างกำหนดการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะเข้าฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนทดน้ำบางปะกง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง และลงพื้นที่พบปะรับฟัง และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับของประชาชน ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here