จ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

3

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 3/2565  เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปผลการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ประกอบด้วย การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การจัดการจุดเสี่ยง การส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้านความปลอดภัยทางถนน การจัดการความเสี่ยงหลักในพื้นที่

โดย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป้าหมาย “ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อำเภอบางปะกง เป้าหมาย ได้แก่เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านโพธิ์ เป้าหมาย ได้แก่ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป้าหมาย ได้แก่เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอพนมสารคาม เป้าหมาย ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะขนุน อำเภอบางคล้า เป้าหมาย  ได้แก่เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอราชสาส์น เป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย อำเภอคลองเขื่อน เป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอแปลงยาว เป้าหมาย  ได้แก่เทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าตะเกียบ เป้าหมาย ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ และอำเภอสนามชัยเขต เป้าหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

 นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติความความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2565 โดยเป้าหมายอัตราและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเป้าหมาย “ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 30.46 คนต่อประชาชนแสนคนภายในปี 2565 (จำนวนผู้เสียชีวิตรวมไม่เกิน 232 คน/ปี)”  และขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ ใช้กลไกการทำงานของ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละระดับ

สำหรับ ด้านการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  เน้นกิจกรรม “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เน้นการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ เน้นการดำเนินการครอบคลุมการจัดการ 3 พฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่ม/เมาแล้วขับ เพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here